ఈ పాస్ వెబ్ సైట్లోకి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి
Welcome to West Godavari CSC
Notice board
ప్రియమయిన CSC మిత్రులారా మన హైదరాబాద్ శ్రీవెన్ ఆఫీస్ లో విద్యుత్ షార్ట్ షర్కూట్ కారణంగా సర్వర్ కు అంతరాయం కలిగింది.మన సర్వర్ తిరిగి 03-09-2014 సాయంత్రం నుండి పని చేస్తుంది.
@

క్యాస్ట్ అప్లికేషన్ (ఇంటిగ్రేటెడ్SC&BC)

@

క్యాస్ట్ అప్లికేషన్ (ఇంటిగ్రేటెడ్ST)

@

క్యాస్ట్ అప్లికేషన్ (ఇంటిగ్రేటెడ్BC-E)

@

ఇన్ కం జనరల్ అప్లికేషన్

@

ఇన్ కం ఫీజ్ రీఇంబర్స్మెంట్ అప్లికేషన్

@

జనరల్ రెసిడెన్స్ అప్లికేషన్

@

పాస్ఫోర్ట్ రెసిడెన్స్ అప్లికేషన్

Epaas Website
 
Designed and developed by Ravikiran Kothari - A.Gokavaram (9959063451)